CÔNG TY TNHH KIM ĐỨC

kimductc

- Tổng diện tích        : 23.280m2

- Tổng số công nhân : 900 công nhân

kd1Toàn cảnh phân xưởng   kimducknlKho nguyên liệu
kimducpc
Bộ phận pha cắt
kimducxm
Phân xưởng may
hckd

Bộ phận hoàn chỉnh

kimducdg
Kiểm tra đóng gói giày