NHÀ MÁY MÚT XỐP

mutxop

Tổng diện tích        : 22.640m2

Tổng số công nhân  : 700 công nhân

vpmx Văn phòng làm việc

sxmx Phân xưởng sản xuất mút xốp

mutxop3 Mút xốp thành phẩm

mutxop4 Dây chuyền bồi mút